Novitas Çeviri Hizmetleri
  

KALİTE SİSTEMİ
 » Çeviri Süreci
 » Terminoloji Yönetimi
 » Müşteri Memnuniyeti
 » Gizlilik

Kalitede süreklilik...

Tüm çeviriler için uygulanan ve kalitemizin en önemli unsuru olan çeviri süreci aşağıdaki şekildedir:

1. Ön çalışma:

Her firma için proje koordinatörü yönetiminde çevirmen ekibi oluşturulmaktadır. Dil uyumluluğu ve firmanın beklentilerini tanıması açısından aynı ekip aynı firmadan gelecek tüm çevirilerde görev almaktadır. İçeriğine bağlı olarak bu ekibin farklı uzmanlık alanları (teknik/medikal/pazarlama/hukuk/otomotiv) bulunmaktadır.

Proje müdürleri müşteriyle genel ve proje bazlı olarak terminoloji konusunda ön görüşme yapar, şirket içi oluşturduğumuz terminoloji sözlüğümüz firmanın onayına sunularak firmanın terimsel tercihleri alınır. 

2. Çeviri döngüsü:

Proje koordinatörü yönetiminde kaynak metnin analizi yapılır. Metin yoğunluğu, yaklaşık çeviri bedeli ve teslim süresi müşteriye sunulur.

Müşteri onayını takiben çeviri standardizasyonu yapılır: terimsel ve dil yapısında uyumluluk, kısaltmaların ve ölçü birimlerin, özel adların, kurum adlarının Türkçeleştirilmesinin kullanımı gibi.

Metin, içeriğine bağlı olarak ilgili çevirmen ekibine tüm standardizasyon kaynakları, sözlükler ve veritabanı ile birlikte yönlendirilir. 

Çevirmenden gelen metinler editörlerimiz tarafından okunarak sektöre yönelik terminolojik ve bağlamsal uygunluğu denetlendikten sonra mizanpaj birimine sunulur. Müşterinin talepleri doğrultusunda, formata uygun olarak düzenlenir.

Müşteriyle mutabık kalınan tarihte, istenilen formatta (print out, CD vb.) teslim edilir.

Teslimat sonrasında firmadan geribildirimler alınır ve gelecek çevirilere kaynaklık etmesi açısından çevirmen ekibiyle paylaşılır. 
 


2009 © Novitas Çeviri Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.